Một tập đoàn bất động sản đình đám một thời cùng loạt công ty bị UBCKNN xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực trái phiếu

Tập đoàn Nam Cường Hà Nội bị phạt tiền 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

xử phạt.jpg
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập Đoàn Nam Cường Hà Nội.

Tập đoàn Nam Cường Hà Nội bị phạt tiền 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Công ty không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, năm 2021, bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022, năm 2021, bán niên năm 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022, năm 2021, bán niên năm 2021.

Tập đoàn Nam Cường được biết đến là chủ đầu tư của nhiều dự án khu đô thị quy mô lớn tại khu vực phía Bắc, như Khu đô thị Dương Nội tại quận Hà Đông, TP Hà Nội (197 ha), Khu đô thị phía Tây tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương (595 ha), Khu đô thị phía Đông tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương (138 ha), Khu đô thị Mỹ Trung tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định (191,5 ha),…

Bên cạnh lĩnh vực mũi nhọn là địa ốc, Nam Cường cũng tham gia đầu tư BOT giao thông; từng tham gia lĩnh vực y tế với Bệnh viện Quốc tế Nam Cường và giáo dục với CTCP Giáo dục MG và CTCP Giáo dục NT, tuy nhiên hiện cả hai doanh nghiệp này đều đã ngừng hoạt động.

Trở lại với hoạt động thanh tra của UBCKNN, cũng với nguyên nhân không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Pia và CTCP Quốc tế Ngàn Phố cũng đã nhận quyết định xử phạt của UBCKNN. Cả ba công ty này đều có mức phạt tiền là 85 triệu đồng.

Về hành vi cụ thể, Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021, bán niên 2022.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Quốc tế Ngàn Phố không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022.

Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Pia vi phạm do không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2021, bán niên năm 2022. Công ty gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu SNP.BOND.2019.

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.