Nhiều vi phạm, CTCP Chứng khoán HD (tiền thân là CTCP Chứng khoán Phú Gia, do chị “Thảo Vietjet” làm Chủ tịch HĐQT) bị phạt hơn 580 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt CTCP Chứng khoán HD, tiền thân là CTCP Chứng khoán Phú Gia (thành lập năm 2006) với tổng số tiền phạt lên tới 585 triệu đồng, do các vi phạm: không bảo đảm việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đáp ứng đủ điều kiện; không bảo đảm các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, trung thực,..; không báo cáo thông tin theo quy định pháp luật.

Theo đó, Công ty cổ phần Chứng khoán HD (địa chỉ tại lầu 3B và 9, số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP Hồ Chí Minh) bị xử phạt hành chính theo Quyết định số 226/QĐ-XPVPHC, số tiền 250 triệu đồng do không bảo đảm việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đáp ứng đủ điều kiện.

Trước đó, năm 2021, Công ty thực hiện chào bán trái phiếu riêng lẻ cho đối tượng mua trái phiếu là Công ty TNHH Đầu tư H và Q, tuy nhiên hồ sơ phát hành chưa có đầy đủ tài liệu xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Đầu tư H và Q.

Tiếp đó, với vi phạm không bảo đảm các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, trung thực, có thể kiểm chứng được và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ, Công ty bị phạt tiền 250 triệu đồng

Trước đó, 6 hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021 do Công ty cung cấp dịch vụ tư vấn cho 6 tổ chức phát hành gồm CTCP VKC Holdings, CTCP Tập đoàn Sovico, Công ty Liên doanh TNHH Phát triển Đô thị mới An Khánh, CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V, CTCP Đầu tư & Xây dựng Kiên Trung và CTCP Bất động sản Dragon Village thiếu thông tin, tài liệu theo quy định.

Cuối cùng, với hành vi không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật, Công ty bị phạt tiền 85 triệu đồng.

Báo Nhân Dân, Cơ quan Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đưa tin về sai phạm của CTCP Chứng khoán HD bị phạt hơn 580 triệu đồng

Cụ thể, Công ty không báo cáo cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về tình hình cung cấp dịch vụ đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2021;

Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn về tình hình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp gồm: báo cáo quý III/2021, báo cáo năm 2021 và báo cáo quý I/2022;

Công ty báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về tình hình cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký trái phiếu doanh nghiệp gồm: báo cáo Quý I/2021 về nội dung Số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, Kết quả giao dịch trái phiếu, báo cáo quý II/2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu, khối lượng đăng ký lưu ký và Kết quả giao dịch trái phiếu, báo cáo quý IV/2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, Tình hình thanh toán gốc lãi và Kết quả giao dịch trái phiếu, báo cáo năm 2021 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, Tình hình thanh toán gốc lãi và số lượng tổ chức phát hành đăng ký trái phiếu, khối lượng đăng ký lưu ký và báo cáo quý III/2022 về nội dung số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu, Tình hình thanh toán gốc lãi và Kết quả giao dịch trái phiếu.

Tổng số tiền phạt đối với Công ty cổ phần Chứng khoán HD là 585 triệu đồng.

Về công ty chứng khoán HD

Chứng khoán HD có tiền thân là CTCP Chứng khoán Phú Gia, thành lập năm 2006, do bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Thảo Vietjet) làm Chủ tịch HĐQT.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2022, CTCP Chứng khoán HD ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 1.571,3 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 454 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 148% và 106% so với thực hiện năm 2021, tương ứng vượt 39,7% chỉ tiêu doanh thu và 1% kế hoạch lợi nhuận đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Đáng chú ý, chiếm phần lớn cơ cấu doanh thu của CTCP Chứng khoán HD là 1.361 tỷ đồng tiền lãi bán trái phiếu. Trong năm 2022, công ty chứng khoán này bán tổng cộng 838,6 triệu trái phiếu với tổng giá trị 89.273 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của CTCP Chứng khoán HD tăng 44,5% so với thời điểm đầu năm lên 4.289 tỷ đồng, hầu hết trong số đó là tài sản ngắn hạn, bao gồm 2.913 tỷ đồng các khoản phải thu, 835 tỷ đồng tài sản FVTPL, 145 tỷ đồng tiền mặt…

Đường Hai Chiều 

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.